Workshop: Augmented Reality

Workshop: "Augmented Reality hands-on"

Formålet med workshoppen er at bidrage med et AR-producerende værktøj til brug i uddannelserne. Yderligere skal deltagerne få en forståelse for, hvor og hvordan AR allerede nu er i anvendelse i forskellige brancher.   

Anders Risager Christiansen vil introducere til simple funktionaliteter i programmet CoSpaces. Anders studerer “Game Development og Læringsteknologier” på SDU og er tilkoblet MYRE.  

Deltagerne i workshoppen er undervisere i projektet MYRE Syddanmark. 

Overkommelig forberedelse er nødvendig. 

Program, 13. sept. 23, kl. 12.00 – 15.00

12.00 – 12.30  Fælles frokost, gensidig præsentation og introduktion

12.30 – 13.00  “Hvad bruges AR til i brancherne” v/ Katrine Konyher, Khora 

13.00 – 15.00   Hands-on med programmet CoSpaces v/ Anders R. Christiansen

Tilmelding & praktikaliteter

Tilmelding venligst kun online og senest d. 8. sept. Invitation med tilmeldingslink tilgår projektdeltagerne pr. mail d. 14. aug. 2023. Kontakt projektleder Regina Lamscheck-Nielsen for gensendelse af mail, om ønsket. 

Sted: Workshoppen gennemføres på Syddansk Universitet, Videnbyen, Cortex Park 26, 5230 Odense. 

Lokale: SDU Cortex Lab 2.0.08, se her for kort. Hold øje med skiltningen for parkering, som er tidsbegrænset på nogle af p-pladserne omkring Cortex Lab.   

Forberedelse

Deltagerne bedes at medbringe egen laptop og at have installeret CoSpaces forudgående. Det indebærer at have oprettet en brugerprofil. 

Der sendes øvelser (pdf) kort inden workshoppen. Medbring gerne pdf´en. Forberedelse er ikke nødvendig.