Undervisningsforløb i MYRE

Undervisningsforløbene omhandler undervisning om eller med emerging technologies. Undervisningen foregår i og på tværs af fag på forskellige uddannelsesniveauer. Nogle af forløbene afholdes “i uddannelseskæden”, altså i samspil mellem uddannelsesniveauerne; fx som brobygning, som ´samundervisning´ af elever og studerende fra forskellige uddannelsesniveauer, som gæsteforedrag, som læringsaktiviteter ´elev-elev´ henholdsvis ´studerende-elev´, som fælles learning events, og meget mere. 

Undervisningsforløb publiceres løbende her, i takt med at de er afholdt og evalueret.

Forløb i MYRE Syddanmark

Undervisningsforløbene i MYRE Syd er blevet gennemført i efterår 2023 og i perioden jan.-feb. 2024 af:

  • Svendborg Erhvervsgymnasier (SESG), HHX og HTX
  • Syddansk Universitet (SDU), Mærsk Mc-Kinney Møller Institut
  • UCL, sundhedsuddannelser
  • Grundskolerne Haahrs og Rantzausminde 

I fagene i uddannelserne, MYRE Syd

Efterår 2023, SDU: “Kunstig intelligens som en læringsteknologi“, i uddannelsen Game Development and Learning Technologies

Efterår 2023, UCL: “XR til fremme af sygdomsforebyggelse og genoptræning“, i valgfag

September 2023, UCL: “AI som læringspartner i sundhedsuddannelser”, i radiografuddannelsen

Oktober 2023, HTX (SESG): “Opgaveformuleringer med Chat GPT”, i samfundsfaget

24. okt. 2023, HTX (SESG): “AR-programmering med TinkerCad og Meta Spark”, i faget programmering B 

11. okt. 2023, Rantzausminde, 7. kl.: “SkoleGPT som kreativ partner”, i faget biologi

Jan. 2024, HHX (SESG): “Kvalificering af elevernes skriveprocesser og intro til ChatGPT”, i danskfaget 

I uddannelseskæden, MYRE Syd

13. sept. 2023, UCL og HTX Svendborg: “XR prototyper til sundhedsfremme”, UCL studerende pitcher deres XR prototyper, med sparring fra HTX. Gennemført på UCL med 70 studerende i fysioterapi, hhv. Multimediedesign, og 10 HTX elever (1., 2. og 3. g) 

21. sept. 2023, UCL og SDU: “Fælles undervisning om kunstig intelligens”, historisk udvikling af AI og anvendelse af ChatGPT i sundhedsuddannelserne. Gennemført som fælles forelæsning for UCL- og SDU-studerende på SDU.

25. okt. – 16. nov. 2023, Haahrs og HHX: “AI for iværksætteri” – idéudvikling til iværksætteri i et fælles forløb med merkantilt gymnasium

27. okt. 2023, Rantzausminde og HTX/HHX: AR og bæredygtighed: Anvendelse og produktion” – et tværfagligt brobygningsforløb til en erhvervsgymnasial uddannelse

19. – 23. feb. 2024, Haahrs og UCL:  “XR i sundhedsvæsenet” – indsigt i og afprøvning af Virtual Reality for 10. kl., med introduktion fra UCL lektor