MYRE tidligere projekter

Indsatsen MYRE (2023 →) er baseret på erfaringer og viden, der er genereret i løbet af en række tidligere regionsprojekter i Syddanmark (2017-2022). 

Projekterne har alle omhandlet implementering af nye teknologier i undervisningen, dels på i fagene af de enkelte uddannelser, dels på tværs af uddannelsesniveauerne. 

Projekter har sammenlagt resulteret i x-antal nye undervisningsforløb, hvor elevernes digitale produktion har stået centralt.  x-antal elever og studerende fra ungdomsuddannelser, folkeskoler pog videregående uddannelser har deltaget aktivt i min. ét forløb. Flere hundrede undervisere har kørt forløb, enten i deres kernefag eller tværfagligt sammen med kolleger.  

Nye teknologier

Teknologierne har hovedsagelig omhandlet forskellige typer programmering, simple og avancerede robotter, såvel som Augmented Reality. Der er blevet arbejdet med netop de platforme og devices, som passede til de forskellige uddannelsestrin, men altid sammenhængende på tværs “i uddannelseskæden”.  

Teknologierne har været innovative i forhold til uddannelsesdrift. Dermed kunne projektdeltagerne skabe empiri for didaktisering af ny digital produktion. Operationelle forløbsbeskrivelser er blevet gjort tilgængelige, og en fælles didaktisk model er udsprunget de forskningsledsagede anstrengelser. 

Partnerskaber

Projekterne er foregået “på tværs” i et udsnit af uddannelseskæden: fra grundskolernes udskolingsklasser  til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, samt med professionsuddannelser og akademiske studier.

Også samarbejde med erhvervslivet har været del af projekterne, hvor inspiration fra virksomhedernes brug hhv. deres påtænkte anvendelse af de nye teknologier er blevet inddraget. 

Resultater og erkendelser fra de 3 centrale projekter er tilgængelige her. 

Faglige principper

På tværs: Undervisningsforløb med de nye teknologier planlægges i fællesskab mellem underviserne/lektorerne fra de forskellige uddannelsesniveauer. Dernæst skaleres forløbene i forhold til læringsmål, fag og omfang på niveauerne. Dialoger og tutoring fra elev-elev (hhv. studerende) indgår i videst muligt omfang.

Fra uddannelseskæde til læringskæde: Eleverne og deres meddesign af forløbene står i centrum. Særligt har vi derved fokus på pigernes præferencer ift. deres læringsprocesser med IT. For alle unge gælder, at deres valg af uddannelses- og erhvervsvej skal styrkes, og dermed deres karrierelæring. Det indebærer, at uddannelseskæden skal kunne fungere som en “læringskæde”, med sammenhængende læringsmål og forståelse hos underviserne for hinandens didaktik og pædagogik.

ROBOdidaktik: Modellen ROBOdidaktik benyttes som en fælles forståelsesramme. 

Modellen understøtter elevcentreret undervisning, hvor eleverne og de studerende typisk arbejder selv med teknologierne. 

Modellen assisterer ved undervisernes planlægning, evaluering og redesign af undervisningsforløb, såvel som ved kommunikation om deres forløb. 

Bæredygtighed: Som en ganske nødvendig del af arbejdet med de nye teknologier, skal disse belyses for deres potentialer for eller trusler mod bæredygtighed. De unge arbejder med indikatorer for FNs Verdensmål og omsætte dem konkret i forhold til deres læringsprodukter. Arbejdsspørgsmålet er: Hvordan kan vi gøre en positiv forskel med teknologierne?

MYRE er også ramme om en opdatering af modellen ROBOdidaktik ift. digital produktion med bæredygtighed.

Læs mere / read more

R. Lamscheck-Nielsen and G. Majgaard, 2020, article presented at the international conference “Creative Learning Environment”, Slovenia