Arrangementerne i MYRE omfatter forskellige aktiviteter:

  • Netværksmøder for alle projektdeltagere, særligt undervisere og eksterne samarbejdspartnere: Formålet med netværksmøderne er at beramme udveksling mellem deltagerne og bidrage til den faglige fremdrift i projekterne.   
  • Workshops for projektdeltagerne der har interesse og behov: Formålet er at bidrage med teknologisk inspiration. Gennemføres som korterevarende webinarer eller med fysisk tilstedeværelse eller som hybrid.  
  • Styregruppemøder med deltagelse af de lokale projektledere: Et beslutningstagende forum til sikring af projekternes kvalitet og værdiskabelse.   
  • Events er åbne for offentligheden og særligt projekternes interessenter. Her formidles bl.a. resultater og metoder.  

Arrangementer publiceres løbende her. Øvrige aktiviteter fremgår af projektplanerne.  Download af materialer fra arrangementerne foregår via intern side for projektdeltagerne

Slutevent MYRE Syd, 28. feb. 24, Svendborg

Tilmelding senest d. 22. feb.

Sted: Svendborg Erhvervsgymnasier 

Netværksmøde, 8. nov. 23, Svendborg

Tilmelding senest d. 2. nov.

Sted: HTX Svendborg 

Workshop hands-on, 12. okt. 23, Svendborg: "Virtual Reality"

Tilmelding senest d. 6. okt.

Sted: MakerLab Tech, Svendborg 

Webinar, 6. okt. 23: "Metaverse"

Tilmelding senest d. 5. okt. Mødelink fremsendes sammen med deltagerbekræftelsen. 

Gennemføres i ZOOM.

Workshop hands-on, 13. sept. 23, Odense: "Augmented Reality"

Tilmelding senest d. 7. sept.

Sted: Syddansk Universitet, Odense

Webinar, 23. aug. 23: "Kvanteteknologier"

Tilmelding senest d. 21. aug. Mødelink fremsendes sammen med deltagerbekræftelsen.

Kick-off MYRE Syd, 16. juni 23, Svendborg

For program og materialer fra kick-off, se projektintern side.

Her ligger projektmaterialer, præsentationer fra arrangementerne, såvel som baggrundsstof til MYRE. Kontakt projektleder Regina Lamscheck-Nielsen, hvis du mangler adgangskode eller andet.