Om MYRE

Indsatsen MYRE (2023 →) foregår i uddannelseskæden og omhandler didaktisering af morgendagens teknologier: “emerging technologies”.

Et pilotprojekt på Fyn (2023-2024) har resulteret i værdifulde erfaringer for, hvordan vi kan forberede de unge mennesker og deres undervisere på de teknologier, som kommer til at tegne fremtidens samfund og arbejdsmarked. Flere MYRE projekter med forskelligt hovedfokus og forskellig placering er igangværende, imens andre er under planlægning. 

Emerging technologies

Teknologierne i MYRE omfatter

– Metaverse med bl.a. Virtual Reality, Augmented Reality, virtuelle spejlverdner og sociale medier

– Kunstig intelligens på forskellig vis, med maskiner, algoritmer og applikationer, der erstatter og konkurrer med menneskelig intelligens

– Den avancerede kvanteteknologi, hvor vi vil afdække, hvordan vi kan introducere elever og studerende til teknologiens eksponentielle virkning

– Maritime teknologier, så som satellitbrug, robotteknologier og de nyeste forsøg med autonom sejlads

Partnerskaber

Indsatsen opererer i et udsnit af uddannelseskæden og går “på tværs”: fra grundskolernes udskolingsklasser  til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, samt med professionsuddannelser og akademiske studier.

Også samarbejde med erhvervslivet indgår ved at inddrage inspiration fra virksomhedernes brug hhv. deres påtænkte anvendelse af de nye teknologier. Internationale aspekter indgår i samarbejde med udenlandske uddannelsesinstitutioner på både ungdomsuddannelsesniveau og med videregående uddannelser.

Initiativtager er et syddansk team, bestående af forskere og eksperter fra Syddansk Universitet, Moeve aps og Svendborg Erhvervsgymnasier.

Projekter

Faglige principper

tværs: Undervisningsforløb med de nye teknologier planlægges i fællesskab mellem underviserne/lektorerne fra de forskellige uddannelsesniveauer. Dernæst skaleres forløbene i forhold til læringsmål, fag og omfang på niveauerne. Dialoger og tutoring fra elev-elev (hhv. studerende) indgår i videst muligt omfang.

Fra uddannelseskæde til læringskæde: Eleverne og deres meddesign af forløbene står i centrum. Særligt har vi fokus på pigernes præferencer ift. deres læringsprocesser med IT. For alle unge gælder, at deres valg af uddannelses- og erhvervsvej skal styrkes, og dermed deres karrierelæring. Det indebærer, at uddannelseskæden skal kunne fungere som en “læringskæde”, med sammenhængende læringsmål og forståelse hos underviserne for hinandens didaktik og pædagogik.

Didaktik: Modellen ROBOdidaktik benyttes som en fælles forståelsesramme.

Modellen understøtter elevcentreret undervisning, hvor eleverne og de studerende typisk arbejder selv med teknologierne.

Modellen assisterer ved undervisernes planlægning, evaluering og redesign af undervisningsforløb, såvel som ved kommunikation om deres forløb.

MYRE danner også ramme om en opdatering af modellen ift. digital produktion med bæredygtighed, såvel som internationale aspekter. Opdateringen foretages i løbet af efterår 2024. 

Bæredygtighed: Som en ganske nødvendig del af arbejdet med de nye teknologier, skal disse belyses for deres potentialer for eller trusler mod bæredygtighed. Elever og studerende arbejder med FNs Verdensmål og omsætter indikatorerne konkret i forhold til deres læringsprodukter. Arbejdsspørgsmålet: Hvordan kan vi gøre en positiv forskel med teknologierne?

Internationale aspekter og grænsekrydsende samarbejde: I flere af projekterne er udveksling og samskabelse på tværs af grænser centrale elementer. Arbejdsspørgsmål: Hvor og hvordan kan vi inspirere hinanden? Kan vi finde på helt nye løsninger ved at drage nytte af forskellige tilgange? 

Kontakt projektledelsen