Et erfaringsrettet pilotprojekt

Fem uddannelsesinstitutioner har i rammerne af MYRE initiativet gennemført et pilotprojekt i perioden april 2023 – marts 2024, med tilskud fra Region Syddanmark. 

Erfaringer og viden fra pilotprojektet har kvalificeret indsatsen og projekternes fælles slutprodukter. Samtidig har MYRE Syd bygget videre på erkendelser og modeller, som er oparbejdet i en tidligere projektrække i Syddanmark. 

Partnerskabet

5 fynske uddannelsesinstitutioner har deltaget i MYRE Syd: 
– Svendborg Erhvervsgymnasier som projektejer og administrator, samt bidrag i den faglige produktion
– Syddansk Universitet med teknologisk og didaktisk ekspertise, også mhp. kvalitetssikring og formativ evaluering af projektet
– UCL med eksperter og ekspertise fra professionshøjskolens sundhedsuddannelser
– Udskolingsklasser og undervisere fra de 2 grundskoler Haahrs og Rantzausminde har deltaget aktivt i udvikling og undervisningsforløb

Moeve har stået for projektledelse til fremme af den faglige fremdrift  og bidraget samtidig til forarbejdning og udbredelse af de faglige slutprodukter. 

Mål, resultater og evaluering

MYRE Syd ville fremme elevernes og de studerendes ”Kompetencer til fremtiden”, med primært fokus på deres ”kompetencer til arbejdsmarkedet”, som bidrag til Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi. 

Pilotprojektets resultater og leverancer skulle være undervisningsforløb om og med fremtidsteknologier, særligt Metaverse, kunstig intelligens og i mindre grad kvanteteknologier og maritime teknologier. MYRE syd skulle bidrage til opbygning af viden og netværk, som skulle kunne danne baggrund for en påtænkt større tværregional indsats, således at de unge mennesker – og underviserne – kan forberedes på de nye teknologier, som kommer til at tegne fremtidens samfund og arbejdsmarked.

Kontakt til projektledelsen