Netværksmøde #2

Netværksmøde #2: Udveksling i uddannelseskæden

Formålet med netværksmødet er at udveksle om erfaringer med de første MYRE undervisningsforløb. Heri indgår refleksioner og feedback med afsæt i modellen ROBOdidaktik. Netværksmødet skal resultere i konklusioner hos deltagerne om videreudvikling af deres forløb og nyudvikling med emerging technologies. 

Deltagerne i workshoppen er undervisere i projektet MYRE Syddanmark. 

Program, 8. nov. 2023, kl. 09.30 - 15.00

09.30 – 10.00   Check-in: formiddagskaffe og installation af elevernes læringsprodukter*

10.00 – 10.15   MYRE: status, foreløbige resultater, næste skridt v/ Regina Lamscheck-Nielsen, projektleder

10.15 – 10.35   MOOC produktion og prototype “AI som læringspartner” v/ Anders Kristensen, SDU

10.40 – 11.10    Kunstig intelligens i undervisningen v/ Jan Nielsen, Svendborg HHX 

11.15 – 12.00    MYRE undervisningsforløb: udveksling og feedback 

 • – Metode og klargøring
 • – Forløb 1) UCL: “XR-understøttede behandlinger”, tværfagligt forløb 
 

12.00 – 12.30   Frokost 

12.30 – 14.45    Gennemførte og planlagte undervisningsforløb – OBS forberedelse* nødvendig, se nedenfor!

 • – Forløb 2) HTX: “XR i sundhed og AR hands-on” (Programmering, 1., 2., 3. g)
 • – Forløb 3) UCL & HTX: (sundhed)
 • – Forløb 4) HTX: “AI i elevernes udarbejdelse af essays” (Samfundsfag, Kom-it – 3. g)
 • – Forløb 5) Rantzausminde: “AI til modeludvikling” (Naturfag, 7. kl.)
 • – Forløb 6) HTX & Rantzausminde: “AR elev-elev” 
 • – Forløb 7) HHX & Haahrs: …. (innovation)
 • – Forløb 8) HHX: “Erhvervscase med VR og 360 grader” (HH22-25A) 
 • – Forløb 9) HHX: “Kvalificering af skriveprocesser for elever v.hj.a. ChatGPT” (Dansk)
 • – Forløb 10) SDU & UCL: “Kunstig intelligens som læringspartner” (studerende fra UCL radiografer & SDU læringsdesign)
 • – Forløb 11) SDU & HTX: ….. (Naturvidenskab og idéhistorie)
 

Format: Maks. 7 min. (!) pr. forløbspræsentation jf. modellen ROBOdidaktik (se vejledning nedenfor). Maks. 5 min. peer feedback, konklusioner v/ Gunver Majgaard, SDU. 

14.45 – 15.00   Opsamling

Tilmelding & praktisk

Tilmelding venligst kun online og senest d. 2. nov. Invitation med tilmeldingslink er sendt til projektdeltagerne d. 6. okt. 2023.
Kontakt projektleder Regina Lamscheck-Nielsen for gensendelse af mail, om ønsket. 

Sted: Arrangementet gennemføres på Svendborg Erhvervsgymnasier, Skovsbovej 43, 5700 Svendborg. Lokale og parkeringsforhold vil fremgå af deltagerbekræftelsen. 

*Forberedelse

Deltagerne bedes at medbringe a) en beskrivelse af deres undervisningsforløb, b) ét af elevernes læringsprodukter fra deres forløb. Hvis ikke forløbet er gennemført endnu, skitser blot kort idéen. 

a) Mundtlig forløbspræsentation, maks. 7 min. (!): 

Angiv forløbets grundlæggende data: Forløbstitel, antal elever og uddannelsesniveau, undervisere, forløbets omfang, fag, læringsmål og krav til elevernes læringsprodukter. 

Benyt modellen ROBOdidaktik og vælg de elementer, der har været de mest væsentlige i jeres forløb, udfold. Maks. 4-5 elementer. Desuden: Hvordan har I arbejdet med bæredygtighed?

Tjek modellen ROBOdidaktik og download evt. den didaktiske ramme

Præsentationsprogram (PPT eller andet) må gerne anvendes, så længe det ikke sprænger den samlede tidsramme på 7 min.   

b) Elevernes læringsprodukter: Medbring i form af et fysisk artefakt, fx print af fotos, flyer, poster, robot, skrevne citater, uddrag af evalueringer, el. andet. Skal kunne hænges på en væg eller lægges på et bord/gulvet (se check-in, kl. 10.00). – OBS: 1-2 virtuelle læringsprodukter fra hvert forløb leveres til Regina mhp. publicering.