Workshop: Virtual Reality

Workshop: "Virtual Reality hands-on"

Formålet med workshoppen er at give indblik i brug af VR på en del af sundhedssektoren og sundhedsuddannelserne. Workshoppen afholdes på MakerLab Tech, Svendborg, og også her er VR en af de centrale teknologier.  

Mads Thorup Langelund, chefkonsulent på området for sundhed i UCL, vil demonstrere teknologien og introducere til simple funktionaliteter. Mads har selv en baggrund fra sundhedssystemet og suppleres af to forhenværende kolleger fra Odense Universitetshospital. 

Deltagerne i workshoppen er undervisere i projektet MYRE Syddanmark. 

Program, 12. okt. 2023, kl. (11.30) 12.00 - 15.00

(Optionelt) 11.30 – 12.00  Rundvisning på MakerLab Tech v/ projektleder Brian Østergaard, Svendborg Erhvervsskole

12.00 – 12.30  Fælles frokost og gensidig præsentation

12.30 – 13.00  “Hvad bruges VR til på Odense Universitetshospital” v/ Trine Ladingkær, introduktions og oplæringsansvarlig, og Pernille Krongaard, uddannelsesansvarlig på det prægraduate område, begge Afdelingen for medicinske mave-tarm sygdomme 

13.00 – 15.00   Hands-on med VR v/ Mads Thorup Langelund

Introduktion til VR i sundhedsvæsenet og VR på UCL, samt afprøvning af scenarier der benyttes i Området for Sundhed, fx Anatomi, stemmehøring, ”lær at lægge en sonde”, Hjerte-lunge-redning og distraktion ved nåleangst

Tilmelding & praktisk

Tilmelding venligst kun online og senest d. 6. okt. Invitation med tilmeldingslink er sendt til projektdeltagerne d. 13. sept. 2023.
Kontakt projektleder Regina Lamscheck-Nielsen for gensendelse af mail, om ønsket. 

OBS – der er begrænset deltagerantal grundet pladsforhold. Underviserne i MYRE vil have fortrinsret. 

Sted: Workshoppen gennemføres på MakerLab Tech, Svendborg. Adresse, lokale og parkeringsforhold vil fremgå af deltagerbekræftelsen. 

Forberedelse

Deltagerne bedes at medbringe deres overvejelser af potentialet for VR:
1) på hospitaler, i psykiatrien, i hjemmebehandlinger, i fysioterapi eller andre sundhedsområder
2) i deres egne uddannelser
3) i daglig praksis for patienter, pårørende, m.fl.
Kom gerne med bud på, hvordan VR evt. kan understøtte “systemet”!