Et erfaringsskabende pilotprojekt

Fem uddannelsesinstitutioner har i rammerne af MYRE initiativet gennemført et pilotprojekt i perioden april 2023 – marts 2024, med tilskud fra Region Syddanmark. 

Erfaringer og viden fra pilotprojektet har kvalificeret indsatsen og projekternes fælles slutprodukter. Samtidig har MYRE Syd bygget videre på erkendelser og modeller, som er oparbejdet i en tidligere projektrække i Syddanmark. 

Partnerskabet

Fem fynske uddannelsesinstitutioner har deltaget i MYRE Syd: 
– Svendborg Erhvervsgymnasier som projektejer og administrator, samt bidrag i den faglige produktion
– Syddansk Universitet med teknologisk og didaktisk ekspertise, også mhp. kvalitetssikring og formativ evaluering af projektet
– UCL med eksperter og ekspertise fra professionshøjskolens sundhedsuddannelser
– Udskolingsklasser og undervisere fra de 2 grundskoler Haahrs og Rantzausminde har deltaget aktivt i udvikling og undervisningsforløb

Moeve har stået for projektledelse til fremme af den faglige fremdrift  og bidraget samtidig til forarbejdning og udbredelse af de faglige slutprodukter. 

Mål, resultater og evaluering

MYRE Syd ville fremme elevernes og de studerendes ”Kompetencer til fremtiden”, med primært fokus på deres ”kompetencer til arbejdsmarkedet”, som bidrag til Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi. 

Pilotprojektets resultater og leverancer skulle være undervisningsforløb om og med fremtidsteknologier, særligt Metaverse, kunstig intelligens og i mindre grad kvanteteknologier og maritime teknologier. MYRE syd skulle bidrage til opbygning af viden og netværk, som skulle kunne danne baggrund for en påtænkt større tværregional indsats, således at de unge mennesker – og underviserne – kan forberedes på de nye teknologier, som kommer til at tegne fremtidens samfund og arbejdsmarked.

422 elever og studerende var slutteligt involveret i mindst ét af projektets undervisningsforløb, som var blevet planlagt og gennemført af i alt 23 undervisere og lektorer, understøttet af i alt 8 ledere. Dermed har projektet oversteget langt det forventede antal deltagere på alle parametre. Evalueringsresultaterne bekræfter, at de oprindelige mål er opnået – og mere end det. Dog udviklingen er ikke afsluttet. Udfordringer såvel s0m muligheder er mange, og der er fortsat masser at tage fat i. 

Kontakt til projektledelsen

Across borders

In MYRE, there are naturally also international aspects. Technologies and their influence on our lives do not stop at the borders. Everywhere, there is a search for modes and methods to organize education and teaching in relation to the possibilities and challenges that technologies bring with them.

Innovative educational practitioners may have found convincing local solutions that may not be directly transferable, but can contribute with inspiration for further development other places.

European reports and policies support this approach. Exchange across country borders, as well as research and transnational co-creation is promoted by the European Union, OECD, UNESCO and other major influential bodies.  

Berlin, April 2024: Danish and German MYRE teachers  and students coordinated for their joint information stand “Across borders – digital education” at Forum  Bildung Digitalisierung. The students presented their first learning products: avatars with AI, robots with sensors, poster documentation with AR, a 3D-printet water power plant, and learning videos. 

Denmark-Germany

During spring 2023, bilateral dialogues between educational organizations from Funen in Southern Denmark, from Berlin and from the Northern German state Schleswig-Holstein, led to findings about joint interests, regarding the didactic and pedagogical work with emerging technologies. A partnership was formed, and a joint project was designed. An application for this project – MYRE DK-DE – was approved by the Interreg Baltic Sea Region in Dec. 2023. 

MYRE DK-DE could start in January 2024 as a practical preperation in collaboration for initiating a major Danish-German project. 

MYRE DK-DE (2024): in short

MYRE DK-DE (More Youths Realize Emerging Technologies) addresses challenges from emerging technologies, such as Artificial Intelligence, robotics, and the Metaverse, as well as lesser-known technologies like Quantum Computing. These technologies have a global impact but pose local challenges, often addressed by ad-hoc local initiatives.

The project focuses on equipping educational institutions and enhancing student learning by managing the threats and opportunities these technologies present.

MYRE DK-DE involves three Danish and German partners and their local consortia, aiming for a more systematic approach by combining local solutions.

At least 10 teaching modules are intended to be developed, reviewed, and refined in exchanges across the border.

The partners work in local consortia in each their “education chain”: from lower to upper secondary and further education. 

Evaluation covers local implementation, student learning impact, and teacher empowerment. The ROBOdidactics model serves as a common framework.

The project is organized into five work packages: 1) Project management, 2) Quality & evaluations, 3) Exchanges & collaboration, 4) Production, and 5) Documentation & follow-up. 

MYRE DK-DE emphasizes transparency and co-creation across educational levels. The project aims to ease career choices for young people and their educational transition. 

The project is the spearhead for a broader Danish-German initiative. This initiative will result in the groundwork for a formal network and a series of MOOCs (massive open online courses) for border-crossing empowerment and collaboration.

Additional educational partners and their local consortia will be committed in Schleswig-Holstein and Southern Denmark, respectively.

Didactic principles

The tech-didactic model ROBOdidactics (Majgaard 2019, vs. 2.0 2020) serves as a joint framework for mutual understanding and development or further development of local teaching processes. 

The teaching modules are applied in the educational programs according to the respective regulations, as well as adapted for co-teaching across the levels. The modules are aimed to promote the students’ digital production, digital literacy, and career learning, while incorporating activities related to sustainability (UN Goals) and border-crossing themes.

(Under udvikling)

Tre erhvervsskoler planlægger i rammerne af MYRE et fælles projekt til påbegyndelse i 2024. 

Erfaringer og viden fra pilotprojektet i Region Syddanmark kvalificerer partnernes planlægning. Samtidig indgår overvejelserne fra Midtjylland allerede i det videre arbejde i MYRE. 

computer, laptop, notebook-3174729.jpg

Partnerskabet og fokus

(Under udarbejdelse)

Erhvervsskolerne udgør til sammen en bred faglig og geografisk spredning.