Slutevent MYRE Syd – 28. feb. 24

Slutevent MYRE Syd: Projektresultater og perspektiver

Eventet samler op på resultater og konklusioner i MYRE Syddanmark og piler samtidig ind i fremtiden for de næste MYRE tiltag. 

Vi videregiver hovedpointer fra evalueringerne af projektets indsatser og vil flashe status på MOOC-arbejdet. Dernæst bydes på teknologisk inspiration fra erhvervspraksis. Og endelig bliver det deltagernes tur med at tage fat i elevtrivsel i forbindelse med brug af de nye teknologier.  

Deltagerne i eventet er ledere og undervisere i projektet MYRE Syddanmark, udvalgte elever/studerende fra de involverede uddannelser og særligt inviterede interessenter. 

Program, 28. feb. 2024, kl. 09.30 - 15.00

Justeringer kan endnu forekomme!

09.30 – 10.00  Check-in & formiddagskaffe 

10.00 – 10.20   “MYRE Syd: resultater, principper og nye perspektiver” v/ projektejer Søren Rasmussen, rektor Svendborg Erhvervsgymnasier

10.25 – 10.55   “MYRE MOOCs”  v/ Gunver Majgaard og Anders Kristensen, Syddansk Universitet (SDU)

11.00 – 12.00   (Nogle af) morgendagens teknologier i Danmark 

 – “Dansk GPT – en ny dansk sprogmodel” v/ udvikler Mads Henrichsen, DanskGPT – hvorfor en dansk sprogmodel og hvordan, videreudvikling og perspektiver for europæiske sprogmodeller, samt etiske betragtninger

 –  “Maritime teknologier”  v/ Charlotte Kirkegaard Flugt, projektleder MARS, Svendborg – om den maritime branche, nye teknologier og den nationale udstyrsbank

12.00 – 12:40   Frokost 

12.40 – 14.20   Fremtidsworkshop i 3 spor: “Hvordan øger vi mental trivsel og bæredygtighed, under inddragelse af emerging technologies?”

 I fremtidsworkshoppen løses den samme opgave i flere hold, fra hver deres vinkel. Hvert hold består af
 a) undervisere/lektorer, b) elever/studerende og c) ledere. Holdarbejdet foregår på tværs i uddannelseskæden. 

 Løsningerne i form af undervisningsforløb fremlægges for hinanden. Der dystes om en præmie! 

14.30 – 15.00   “Virtual Reality på Odense Universitetshospital” v/ Pernille Krongaard, afd. for medicinske mave-tarm sygdomme, Odense Universitetshospital 

15.00 – 15.15    Tak for denne gang & nye horisonter

Tilmelding & praktisk

Tilmelding venligst kun online og senest d. 22. feb. 2024. Invitation med tilmeldingslink sendes til projektdeltagerne i starten af januar 2024.
Kontakt projektleder Regina Lamscheck-Nielsen for gensendelse af mail, om ønsket. 

Sted: I Svendborg, adresse annonceres i løbet af januar 2024. 

*Forberedelse

En vejledning til en mindre forberedelse, om nødvendigt, annonceres senest 3 uger inden eventet.