Tech workshop: AI i hænderne

Webinaret skal bidrage med teknologisk inspiration til undervisere i netværket omkring MYRE projekterne. 

Erfaringer med konkret anvendelse af AI-teknologier i undervisningen præsenteres hands-on til direkte efterligning eller tilpasning til brug på egen skole. 

Erfaringerne er gjort i rammerne af det aktuelle dansk-tyske projekt MYRE DK-DE. Omfattende undersøgelser og afprøvninger har været grundlag for erfaringerne, også i rammerne af pilotprojektet MYRE Syd. Skulle der blive tid tilovers, deles også glad ud af pointer herfra og fra de nyeste erkendelser.  

Program, 19. juni, kl. 13.00 - 15.00

12.45 – 13.00  Check-in

13.00 – 13.05  Velkommen og forløb 

13.05 – 13.20  ChatGPT i tysk-undervisningen v/ Camilla Petersen, HHX Svendborg

13.20 – 13.40  “Jeg taler kinesisk” – AI-generede avatarer v/ Jan Nielsen, HHX Svendborg

13.40 – 13.55  “Komplekse tal” – videoforklaringer på dansk v/ Jan Nielsen, HHX Svendborg

13.55 – 14.15  AI som læringspartner i teknologiske semesterprojekter – værktøjer og anbefalinger v/ Gunver Majgaard, SDU

14.20 – 15.00  Spørgsmål & svar, platforme og kilder

Praktisk info og tilmelding

Tech workshoppen foregår som webinar i ZOOM. Check-in i god tid – vi starter præcist kl. 13.00. 

Præsentationer og henvisninger til de benyttede platforme sendes efterfølgende til deltagerne.  

Tilmelding kun online. Invitation med tilmeldingsskema er sendt pr. mail d. 30. maj. Kontakt projektleder Regina Lamscheck-Nielsen, hvis man ønsker at få gensendt mailen. 

Deltagelse er gratis for de inviterede undervisere.