Webinar: Kvanteteknologier

Webinar: “Kvanteteknologier – hvad og hvorfor”

Formålet med webinaret er at bidrage med ekspertviden til en dialog i uddannelserne, om – og i givet fald hvordan – kvanteteknologier kan tematiseres på forskellige niveauer i uddannelseskæden.  

Vi er glade for, at Sofie Lindskov Hansen, Quantum Application Specialist hos Kvantify, vil introducere til teknologiområdet. Sofie har en forskningsbaggrund og særlig også interesse i den samfundsmæssige betydning af kvanteteknologierne. 

Program, 23. aug. 23, kl. 13.00 – 15.00

12.45 – 13.00  Check-in 

13.00 – 14.00  Oplæg v/ Sofie Lindskov Hansen, Kvantify, med mulighed for spørgsmål 

14.10 – 15.00  Dialog blandt deltagerne: “Kan og bør vi tematisere kvanteteknologier i vores undervisning? Hvis ja, hvordan og på hvilket niveau?” 

Tilmelding & praktikaliteter

Tilmelding venligst kun online. Invitation med tilmeldingslink er sendt til projektdeltagerne pr. mail d. 2. aug. 2023. Kontakt projektleder Regina Lamscheck-Nielsen for gensendelse af mail, om ønsket. 

Mødelink til ZOOM fremsendes sammen med deltagerbekræftelsen. 

Det undersøges p.t., om webinaret må optages og evt. tilgå deltagerne i MYRE med begrænset tilladelse. 

Det er ikke nødvendigt at forberede sig til webinaret. Men det kan øge udbytte af webinaret at have orienteret sig løst i nedenstående materialer og at overveje eventuel betydning for eget fagområde.  

Baggrund

Det forventes, at kvanteteknologierne i høj grad accellererer den hastighed, som store og komplekse datamængder kan behandles med. Det vil påvirke forskellige vigtige brancher og i sidste slutning samfundet og vores liv. Aktuelt arbejdes der endnu kun i smalle og avancerede professionelle sammenhænge med teknologierne, men udviklingen går stærkt. Konkurrencen for at blive involveret, foregår allerede globalt. Danmark har netop fået en national strategi for at forholde sig aktivt til teknologierne, på opfordring af stærke aktører fra erhvervsliv, forskning og politik.

Læs / lyt mere: