HTX: “AR-programmering”

Forløbet blev gennemført d. 24. okt. 2024 i faget Programmering B på teknisk gymnasium i Svendborg . Med deltagelse af 31 HTX-elever, heraf 29 drenge. Forløbet fungerede samtidig som faglig forberedelse til en brobygning for 8. kl. elever, med bidrag fra HTX-elever.

Undervisningsdesign

Læringsmål: Kasper???

Indhold, aktiviteter, rammer

Varighed: 2 moduler (3 timer). Sted: I klasselokale og med gruppearbejde i skolens åbne læringsrum. 

Disponering: 

1)  Underviser demonstration: Blender.org, Tinkercad (3D objekter), til import i Meta Spark Studio. Med showcase fra underviser: augmenterede briller, som blev anvendt mens underviseren var i bevægelse.   

2)  Introduktion til opgave om selv at programmere et augmenteret objekt til et ansigt: briller, hugtænder, eller andet. Underviseren leverede nogle worked examples via Teams. Derefter forarbejdning i Meta Spark og få fremvist på mobiltelefon. Filformat: opj. Til støtte: vejledning på engelsk. 

3) Selvstændigt elevarbejde

4) Opsamling: Én af eleverne demonstrerede sin læringsprodukt på tavlen. Underviserens perspektiverede ift. eksempler fra medieverdenen med reklamer og fake news. Teknologien blev også relateret til helt unge, der kan falde for denne teknologi. Teknologien er overført til TikTok. Ingen af HTX-eleverne havde benyttet den før. 

5)  Klassedialog om idégenerering til forskellig brug af filtre. Kan benyttes i salgsøjemed af fx læbestift m.m. eller til branding.  Med diskussion af prisspørgsmål og muligheder på et globalt marked. Fx små gevinster på et kvantitativt stort marked. 

 

Elevernes læringsprodukter

Eleverne udarbejdede deres læringsprodukter som individuelle opgaveløsninger. 

Den flertrinnede programmeringsopgave resulterede i, at eleverne selv kunne fremstille en brille (eller andet) som et AR-filter til live-anvendelse i bevægelse.  

Pædagogiske metoder Eleverne arbejdede individuelt, men med gensidig sparring og hjælp i grupper á 4-5 deltagere. 

Opgaveløsningen foregik uformelt og efter eget valg enten lænet opad underviserens løsningsforslag eller mere eksperimenterende. 

Evalueringer 

Elevernes evaluering blev gennemført v.hj.a. en survey. Elevcitater i denne beskrivelse er plukket fra surveybesvarelserne.  

If. underviseren var denne programmeringsopgave “nem for eleverne”, selvom den var ukendt.  

Underviseren introducerede til opgaven med et worked example, en demo af programmering og forklaring af bagvedliggende matematiske beregninger

Læringsprodukter

Elevernes opgaveløsninger bestod af at kunne placere en brille (eller anden genstand) på eget ansigt i bevægelse og in real life. 

Digital produktion

Valg af teknologier

AR-filtre var på forløbstidspunktet blevet en del af Facebooks (Meta) udbud til deres brugere og dermed indenfor rækkevidde for almindelige brugere.  TinkerCad og MetaSpark var valgt for at give mulighed for at udforske de bagvedliggende programmeringsprocesser. TinkerCad er if. underviseren en simpel platform, som ikke kan resultere i avancerede objekter. Eleverne kunne ud fra egne præferencer vælge andre og måske mere avancerede teknologier til samme formål. 

Worked examples og eksperimenter

Underviseren havde forberedt et worked example, som eleverne kunne arbejde videre med. Det stod eleverne dog frit at afprøve programmerne på egen hånd og at eksperimentere med funktionerne.  

Den faglige refleksion vedr. teknologierne fremgik af de afsluttende præsentationer med projektion til tavle.  

Grafisk produktion af brille, til anvendelse som et AR-filter i MetaSpark 

Digital dannelse

Eleverne oparbejdede en individuel relevans ift. de præsenterede teknologier ved at benytte eget ansigt til modificering. 

Den samfundsmæssige betydning blev kun berørt i individuelle overvejelser. Nogle elever spåede AR en global betydning, imens andre reflekterede over ansigtsgenkendelse i forbindelse med kriminalitet. Flere elever ønskede at lære mere: “Det er nemt for mig” og Planlæg uddannelse og træning til brugere”. 

At få afprøvet de bagvedliggende processer for fremstilling af filtre, gav eleverne handleevne i forhold til morgendagens teknologier. Samtidig fik eleverne indsigt i bagvedliggende processer i sociale mediers tilbud af filtre, hvilket øgede deres teknologiforståelse.

Omverden

Forløbet tog afsæt i kommercielle muligheder for anvendelse af AR-filtre og dermed deres merværdi for erhvervslivet. Heri indgik også aspekter for fremme af bæredygtighed ved fx at afprøve genstand eller beklædning fra distancen og dermed at undgå fejlkøb og unødvendig transport: “Man kan prøve ting uden at købe dem først.” 

Forløbet skubbede dermed indirekte også til karriereovervejelser: “Man kan måske blive designer og lave vilde filtre”.

Derudover fungerede forløbet som en faglig forberedelse på en brobygning for 8. klasser. Dermed kunne underviseren forberede HTX-elever på at introducere teknologierne til yngre elever i uddannelseskæden

I en forenklet udgave kunne forløbet genanvendes i en brobygning for 8. kl.