Undervisningsforløb i MYRE

Undervisningsforløbene omhandler undervisning om eller med emerging technologies. Undervisningen foregår i og på tværs af fag på forskellige uddannelsesniveauer. Nogle af forløbene afholdes “i uddannelseskæden”, altså i samspil mellem uddannelsesniveauerne; fx som brobygning, som ´samundervisning´ af elever og studerende fra forskellige uddannelsesniveauer, som gæsteforedrag, som læringsaktiviteter ´elev-elev´ henholdsvis ´studerende-elev´, som fælles learning events, og meget mere. 

Undervisningsforløb publiceres løbende her, i takt med at de er afholdt og evalueret.

Forløb i MYRE Syddanmark

Undervisningsforløbene i MYRE Syd er blevet gennemført i efterår 2023 og i perioden jan.-feb. 2024 af:

  • Svendborg Erhvervsgymnasier (SESG), HHX og HTX
  • Syddansk Universitet (SDU), Mærsk Mc-Kinney Møller Institut
  • UCL, sundhedsuddannelser
  • Grundskolerne Haahrs og Rantzausminde 

I fagene i uddannelserne, MYRE Syd

Efterår 2023, SDU: “Kunstig intelligens som en læringsteknologi“, i uddannelsen Game Development and Learning Technologies

Efterår 2023, UCL: “XR til fremme af sygdomsforebyggelse og genoptræning“, i valgfag

September 2023, UCL: “AI som læringspartner i sundhedsuddannelser”, i radiografuddannelsen

Oktober 2023, HTX (SESG): “Opgaveformuleringer med Chat GPT”, i samfundsfaget

24. okt. 2023, HTX (SESG): “AR-programmering med TinkerCad og Meta Spark”, i faget programmering B 

11. okt. 2023, Rantzausminde, 7. kl.: “SkoleGPT som kreativ partner”, i faget biologi

Jan. 2024, HHX (SESG): “Kvalificering af elevernes skriveprocesser og intro til ChatGPT”, i danskfaget 

I uddannelseskæden, MYRE Syd

13. sept. 2023, UCL og HTX Svendborg: “XR prototyper til sundhedsfremme”, UCL studerende pitcher deres XR prototyper, med sparring fra HTX. Gennemført på UCL med 70 studerende i fysioterapi, hhv. Multimediedesign, og 10 HTX elever (1., 2. og 3. g) 

21. sept. 2023, UCL og SDU: “Fælles undervisning om kunstig intelligens”, historisk udvikling af AI og anvendelse af ChatGPT i sundhedsuddannelserne. Gennemført som fælles forelæsning for UCL- og SDU-studerende på SDU.

25. okt. – 16. nov. 2023, Haahrs og HHX: “AI for iværksætteri” – idéudvikling til iværksætteri i et fælles forløb med merkantilt gymnasium

27. okt. 2023, Rantzausminde og HTX/HHX: AR og bæredygtighed: Anvendelse og produktion” – et tværfagligt brobygningsforløb til en erhvervsgymnasial uddannelse

19. – 23. feb. 2024, Haahrs og UCL:  “XR i sundhedsvæsenet” – indsigt i og afprøvning af Virtual Reality for 10. kl., med introduktion fra UCL lektor  

Arrangementerne i MYRE omfatter forskellige aktiviteter:

  • Netværksmøder for alle projektdeltagere, særligt undervisere og eksterne samarbejdspartnere: Formålet med netværksmøderne er at beramme udveksling mellem deltagerne og bidrage til den faglige fremdrift i projekterne.   
  • Workshops for projektdeltagerne der har interesse og behov: Formålet er at bidrage med teknologisk inspiration. Gennemføres som korterevarende webinarer eller med fysisk tilstedeværelse eller som hybrid.  
  • Styregruppemøder med deltagelse af de lokale projektledere: Et beslutningstagende forum til sikring af projekternes kvalitet og værdiskabelse.   
  • Events er åbne for offentligheden og særligt projekternes interessenter. Her formidles bl.a. resultater og metoder.  

Arrangementer publiceres løbende her. Øvrige aktiviteter fremgår af projektplanerne.  Download af materialer fra arrangementerne foregår via intern side for projektdeltagerne

Slutevent MYRE Syd, 28. feb. 24, Svendborg

Tilmelding senest d. 22. feb.

Sted: Svendborg Erhvervsgymnasier 

Netværksmøde, 8. nov. 23, Svendborg

Tilmelding senest d. 2. nov.

Sted: HTX Svendborg 

Workshop hands-on, 12. okt. 23, Svendborg: "Virtual Reality"

Tilmelding senest d. 6. okt.

Sted: MakerLab Tech, Svendborg 

Webinar, 6. okt. 23: "Metaverse"

Tilmelding senest d. 5. okt. Mødelink fremsendes sammen med deltagerbekræftelsen. 

Gennemføres i ZOOM.

Workshop hands-on, 13. sept. 23, Odense: "Augmented Reality"

Tilmelding senest d. 7. sept.

Sted: Syddansk Universitet, Odense

Webinar, 23. aug. 23: "Kvanteteknologier"

Tilmelding senest d. 21. aug. Mødelink fremsendes sammen med deltagerbekræftelsen.

Kick-off MYRE Syd, 16. juni 23, Svendborg

For program og materialer fra kick-off, se projektintern side.

Her ligger projektmaterialer, præsentationer fra arrangementerne, såvel som baggrundsstof til MYRE. Kontakt projektleder Regina Lamscheck-Nielsen, hvis du mangler adgangskode eller andet.

Et erfaringsrettet pilotprojekt

Fem uddannelsesinstitutioner har i rammerne af MYRE initiativet gennemført et pilotprojekt i perioden april 2023 – marts 2024, med tilskud fra Region Syddanmark. 

Erfaringer og viden fra pilotprojektet har kvalificeret indsatsen og projekternes fælles slutprodukter. Samtidig har MYRE Syd bygget videre på erkendelser og modeller, som er oparbejdet i en tidligere projektrække i Syddanmark. 

Partnerskabet

5 fynske uddannelsesinstitutioner har deltaget i MYRE Syd: 
– Svendborg Erhvervsgymnasier som projektejer og administrator, samt bidrag i den faglige produktion
– Syddansk Universitet med teknologisk og didaktisk ekspertise, også mhp. kvalitetssikring og formativ evaluering af projektet
– UCL med eksperter og ekspertise fra professionshøjskolens sundhedsuddannelser
– Udskolingsklasser og undervisere fra de 2 grundskoler Haahrs og Rantzausminde har deltaget aktivt i udvikling og undervisningsforløb

Moeve har stået for projektledelse til fremme af den faglige fremdrift  og bidraget samtidig til forarbejdning og udbredelse af de faglige slutprodukter. 

Mål, resultater og evaluering

MYRE Syd ville fremme elevernes og de studerendes ”Kompetencer til fremtiden”, med primært fokus på deres ”kompetencer til arbejdsmarkedet”, som bidrag til Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi. 

Pilotprojektets resultater og leverancer skulle være undervisningsforløb om og med fremtidsteknologier, særligt Metaverse, kunstig intelligens og i mindre grad kvanteteknologier og maritime teknologier. MYRE syd skulle bidrage til opbygning af viden og netværk, som skulle kunne danne baggrund for en påtænkt større tværregional indsats, således at de unge mennesker – og underviserne – kan forberedes på de nye teknologier, som kommer til at tegne fremtidens samfund og arbejdsmarked.

Kontakt til projektledelsen

Across borders

In MYRE, there are naturally also international aspects. Technologies and their influence on our lives do not stop at the borders. Everywhere, there is a search for modes and methods to organize education and teaching in relation to the possibilities and challenges that technologies bring with them.

Innovative educational practitioners may have found convincing local solutions that may not be directly transferable, but can contribute with inspiration for further development other places.

European reports and policies support this approach. Exchange across country borders, as well as research and transnational co-creation is promoted by the European Union, OECD, UNESCO and other major influential bodies.  

Teacher training (DK-Svendborg, 2022): Vocational teachers create business cards with Augmented Reality – a simple but stunning gimmick for students to apply during their educational pathway. 

Denmark-Germany

During spring 2023, bilateral dialogues between educational organizations from Funen in Southern Denmark, from Berlin and from the Northern German state Schleswig-Holstein, led to findings about joint interests, regarding the didactic and pedagogical work with emerging technologies. 
Thus, a partnership was formed, and a joint project was designed. An application for this project – MYRE DK-DE – has been approved by the Interreg Baltic Sea Region in Dec. 2023. 

MYRE DK-DE: in short

MYRE DK-DE (More Youths Realize Emerging Technologies) addresses challenges from emerging technologies, such as Artificial Intelligence, robotics, and the Metaverse, as well as lesser-known technologies like Quantum Computing. These technologies have a global impact but pose local challenges, often addressed by ad-hoc local initiatives.

The project focuses on equipping educational institutions and enhancing student learning by managing the threats and opportunities these technologies present.

MYRE DK-DE involves three Danish and German partners and their local consortia, aiming for a more systematic approach by combining local solutions.

At least 10 teaching modules will be developed, reviewed, and refined in exchanges across the border.

The partners will work in local consortia in each their “education chain”: from lower to upper secondary and further education. 

Evaluation will cover local implementation, student learning impact, and teacher empowerment. The ROBOdidactics model will serve as a common framework.

The project is organized into five work packages: 1) Project management, 2) Quality & evaluations, 3) Exchanges & collaboration, 4) Production, and 5) Documentation & follow-up. 

MYRE DK-DE emphasizes transparency and co-creation across educational levels. The project aims to ease career choices for young people and their educational transition. 

The project is the spearhead for a broader Danish-German initiative. This initiative will result in the groundwork for a formal network and a series of MOOCs (massive open online courses) for border-crossing empowerment and collaboration.

Additional educational partners and their local consortia will be committed in Schleswig-Holstein and Southern Denmark, respectively.

Didactic principles

The tech-didactic model ROBOdidactics (Majgaard 2019, vs. 2.0 2020) serves as a joint framework for mutual understanding and development or further development of local teaching processes. 

The teaching modules will be applied in the educational programs according to the respective regulations, as well as adapted for co-teaching across the levels. The modules will promote the students’ digital production, digital literacy, and career learning, while incorporating activities related to sustainability (UN Goals) and border-crossing themes.

(Under udvikling)

Tre erhvervsskoler planlægger i rammerne af MYRE et fælles projekt til påbegyndelse i 2024. 

Erfaringer og viden fra pilotprojektet i Region Syddanmark kvalificerer partnernes planlægning. Samtidig indgår overvejelserne fra Midtjylland allerede i det videre arbejde i MYRE. 

computer, laptop, notebook-3174729.jpg

Partnerskabet og fokus

(Under udarbejdelse)

Erhvervsskolerne udgør til sammen en bred faglig og geografisk spredning.